Pieteikums šķiroto atkritumu konteinera uzstādīšanai

ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS NOTEIKUMI*