ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS KALENDĀRI 2024. GADAM

Šeit var ielādēt atkritumu apsaimniekošanas kalendārus 2024. gadam:

PIRMDIENAS:  

Katra mēneša 1. pirmdienaKatra mēneša 2. pirmdienaKatra mēneša 3. pirmdienaKatra mēneša 4. pirmdiena
Katra mēneša 1.,3. pirmdiena   Katra mēneša 2.,4. pirmdiena   Katra mēneša 1.,3.,5. pirmdiena Katra mēneša 2.,4.,5. pirmdiena 

OTRDIENAS:

Katra mēneša 1. otrdiena  Katra mēneša 2. otrdiena  Katra mēneša 3. otrdiena  Katra mēneša 4. otrdiena
Katra mēneša 1.,3. otrdiena  Katra mēneša 2.,4. otrdiena  Katra mēneša 1.,3.,5. otrdiena Katra mēneša 2.,4.,5. otrdiena

TREŠDIENAS:

Katra mēneša 1. trešdiena  Katra mēneša 2. trešdiena  Katra mēneša 3. trešdiena  Katra mēneša 4. trešdiena
Katra mēneša 1.,3. trešdiena
Katra mēneša 2.,4. trešdiena
  Katra mēneša 1.,3.,5. trešdiena  Katra mēneša 2.,4.,5. trešdiena

CETURTDIENAS:

Katra mēneša 1. ceturtdiena  Katra mēneša 2. ceturtdiena  Katra mēneša 3. ceturtdiena  Katra mēneša 4. ceturtdiena
Katra mēneša 1.,3. ceturtdiena  Katra mēneša 2.,4. ceturtdiena  Katra mēneša 1.,3.,5. ceturtdiena Katra mēneša 2.,4.,5. ceturtdiena

PIEKTDIENAS:

Katra mēneša 1. piektdiena  Katra mēneša 2. piektdiena  Katra mēneša 3. piektdiena  Katra mēneša 4. piektdiena
Katra mēneša 1.,3. piektdiena  Katra mēneša 2.,4. piektdiena  Katra mēneša 1.,3.,5. piektdiena  Katra mēneša 2.,4.,5. piektdiena

SESTDIENAS:

  Katra mēneša 1. sestdiena  Katra mēneša 2. sestdiena  Katra mēneša 3. sestdiena  Katra mēneša 4. sestdiena
  Katra mēneša 1.,3. sestdiena  Katra mēneša 2.,4. sestdiena  Katra mēneša 1.,3.,5. sestdiena Katra mēneša 2.,4.,5. sestdiena